It-forlagets anbefaling av verktøy

I Informasjonsteknologi 1 skal vi lære to verktøy, ett for å lage databaser og ett for å lage nettsteder.

I Informasjonsteknologi 2 derimot er det flere verktøy som skal beherskes, og valg her bør samsvare med valg i Informasjonsteknologi 1. Foruten å ha verktøy for å lage nettsteder, må de ha verktøy for å lage animasjoner. De skal også ha bildebehandling og videoredigering.

Informasjonsteknologi 1

Aktuelle vektøy vil være:

  • Nettsteder lages med Visual Studio Code
  • Databaser lages SQLite Studio
  • Bildebehandling gjøres med Paint.Net (eller Photoshop,men det koster penger)

IT-forlaget har tidligere brukt SQL Server localDB, men har nå gått over til SQLite. Det er gjort for å forenkle installasjonen, siden SQLite databaser er vanlige filer som ligger på pc. (Her er MySql det mest tidskrevende, da den kun har server-utgave, og da må filer kobles av og på ved flytting av filer.)

Selv om elevene ikke skal lære seg bildebehandling, bør det avsettes noen timer til å lære de grunnleggende sider av det å arbeide med bilder. I alle fall bør det snakkes litt om størrelsen på bilder, og hva som skal til får å gjøre dem egnet for bruk på Internett. Photoshop CS6 er der det klart beste programmet, men det finnes også flere gratisprogrammer som Paint.Net som også er helt OK å bruke.

Tidligere har IT-forlaget benyttet seg av Visual Studio sine fulle utgaver, men siden disse kun virker på PC, har vi gått over til nye Visual Studio Code som også virker på IOS og Linux. Det gjør også SQLite Studio.

Informasjonsteknologi 2

Aktuelle verktøy vil være:

  • Nettsteder lages med en web-designer verktøy som Visual Studio Code eller  Brackets
  • Animasjoner lages med Google Web designer
  • Videoredigering kan lages med Windows moviemaker  eller iMovie på IOS (men Adobe Premiere Pro er mye bedre, men koster penger)
  • Bildebehandling med Paint.Net, Gimp eller Photoshop
  • Lydredigering med AudaCity

Google Web Designer er fremdeles i Beta, men fungere bra allerede.