Anbefalte verktøy


It-forlagets anbefaling av verktøy

Her er det ikke lett å gi noen anbefaling, for det finnes mange gode verktøy. Det viktigste er at du finner et verktøy som er laget for oppgaven. Du kan bruke f.eks. teksteditoren Notisblokk til å lage html-nettsider, skrive css, javascript og Php, men det finnes verktøy som er langt bedre og spesiallaget for formålet. Du sparer masse tid og frustrasjon ved å velge gode verktøy.

Verktøyvalg for faget Informasjonsteknologi

For faget informasjonsteknologi, er det fra det kommende skoleåret ny læreplan, som i første omgang gjelder IT1. Fra påfølgende skoleår vil planen også gjelde IT2.

Informasjonsteknologi 1 (ny plan)
Nytt i den nye planen, er at nå har programmering kommet inn i faget. Mange har nok allerede hatt en viss grad av programmering allerede med den gamle planen. For å få bedre tid til programmering, er databasedelen redusert. Det er imidlertid lite fornuftige nettsteder som kan lages uten å bruke databaser, så det bør ikke kuttes ut - men tones ned litt.

Aktuelle vektøy vil være:

  • Nettsteder lages med Visual Studio Code
  • Databaser lages SQLite Studio
  • Bildebehandling gjøres med Photoshop, eller gratisprogram som Pant.net

IT-forlaget har tidligere brukt SQL Server localDB i bøkene, men har nå gått over til SQLite. Det er gjort for å forenkle installasjonen, siden SQLite databaser er vanlige filer som ligger på pc. (Her er MySql det mest tidskrevende, da den kun har server-utgave, og da må filer kobles av og på ved flytting av filer.)

Selv om elevene ikke skal lære seg bildebehandling, bør det avsettes noen timer til å lære de grunnleggende sider av det å arbeide med bilder. I alle fall bør det snakkes litt om størrelsen på bilder, og hva som skal til får å gjøre dem egnet for bruk på Internett. Photoshop er det klart beste programmet innen bildebehandling, men det finnes også flere gratisprogrammer som Paint.Net som også er helt OK å bruke.

Informasjonsteknologi 2 (gammel plan)

I Informasjonsteknologi 2 er det flere verktøy som skal beherskes. Foruten å ha verktøy for å lage nettsteder, bør de ha verktøy for å lage animasjoner. De skal også ha bildebehandling og videoredigering.

Aktuelle verktøy vil være:

  • Nettsteder lages med en web-designer verktøy som Visual Studio Code eller  Brackets
  • Animasjoner lages med Google Web designer, men det går også greit å bruke f.eks. Brackts til enkle animasjoner hvor en da selv skriver all html, css og javascript.
  • Videoredigering med Adobe Premiere Pro er kjekkest, men det finnes også gratisutgaver (men ikke mange gode)
  • Bildebehandling med Photoshop, eller gratisprogrammer som Paint.Net.
  • Lydredigering med AudaCity
Login