Velkommen til IT-forlaget på nett

Ta sats

På disse sidene får du en oversikt over våre bøker og programvare. Du vil også kunne laste ned disketter til bøkene.

IT forlaget selger bøker og programvare som er egenutviklet og avholder også kurs, fortrinnsvis i Stavanger.

Vi har konsentrert oss om å utgi bøker for Microsoft programmene, men har også bøker for Adobe Dreamveawer og Photoshop. Bøkene lærer deg å bruke programpakkene på en fornuftig måte. Vi beskriver ikke alle fancy muligheter i programmene, men kurser deg i å bruke programmene på en praktisk måte.

Vi har også utviklet programvare og Web-applikasjoner. Mange skoler bruker allerede www.reservasjon.net til reservasjon av rom og utstyr og til skriving av periodeplaner.