Barnehagen

Barnehagen er et program som hjelper styrer i barnehagen til å foreta det administrative arbeidet.

Dersom du vil teste ut systemet for din barnehage, vennligst ta kontakt med IT-forlaget.