Reservasjon.net

Reservasjon.net er laget for å lette arbeidet og bedre oversikten for lærere og elever. Med et reservasjonssystem på nett vil en alltid ha en oppdartert oversikt over alle rom og det utstyr en måtte ønske å legge inn. I tillegg vil lærerne kunne skrive inn sine periodeplaner her på en mye enklere og hurtigere måte enn de er vant med.

Reservasjon.net finner du på http://www.reservasjon.net. Her vil du også kunne registrere skolen for en uforpliktende uttesting av reservasjon.net.

Nye brukere bør heller teste ut ToolsForSchools.no, da det er en ny, større og forbedret utgave.