ToolsForSchools.no

ToolsForSchoolser laget for å lette arbeidet og bedre oversikten for lærere og elever. Systemet består blant annet av:

  • Resvarvasjon av rom og utstyr
  • Kalender, generell og personlig
  • Møtebooking
  • Prøvekalender, sjekk om elever er ledige
  • Periodeolaner og ukeplaner som er lett tilgjengelige for alle invorlverte lærere, og som settes opp med en ferdigutfylt mal
  • Bilde av rommene, med enkel mulighet for å sette opp klassekart av elevene med bilde og navn
  • Hjelp til prøveretting
  • Timeplan

ToolsForSchools finner du på ToolsForSchools.no. Her vil du også kunne registrere skolen for en uforpliktende uttesting av systemet.