Læreplan informasjonsteknologi

Læreplanen i Informasjonsteknologi finner du som PDF fil her.

Informasjonsteknologi er plassert under realfag, og gis således tilleggspoeng for elevene. Selv om det er et realfag, kan også elever som ikke har valgt realfag ta dette faget - og dermed også få tilleggspoeng.

Fordelen med årsplanene slik de er utarbeidet er at de ikke er låst. Det er opp til læreren i faget i samråd med elevene å selv sette opp årsplan og periodeplaner for faget.

Det er som sagt mange måter å komme gjennom pensum på, men IT-forlaget anbefaler:

Informasjonsteknologi 1:

  1. Starte med bygging av nettsteder (Visual Studio Code) og noe bildebehandling (Paint.Net eller Photoshop).
  2. Gå over til Digital samtid, eventuelt starte med dette eller ta det langt senere i året.
  3. Så databasen SQLite.
  4. Følge opp med dynamiske sider (Visual Studio Code med oppkobling mot SQLite).

Informasjonsteknologi 2:

  1. Starte med å utvikle HTML applikasjopner med JavaScript.
  2. Bildebehandling (Paint.Net, Gimp eller Photoshop).
  3. Planlegging og dokumentasjon
  4. Så multimedieutvikling med Google Web Designer og resten av boken.
  5. Videoredigering med Microsoft MovieMaker, iMovie eller Adobe Premiere Pro
  6. Løse eksamensoppgaver

Registrerte lærere vil finne komplette årsplaner m.m. ved å logge seg inn på nettsiden vår.