Om bøkene

Bøkene til IT-forlaget passer svært godt til skolene. Ikke bare dekker bøkene pensum godt, men sammen med gratis programvare for alle elvene, blir det også utrolig kostnadsbesparende.

Informasjonsteknologi 1

 • Digital samtid (e-bok)
 • Bildebehandleren Adobe Photoshop CS6 eller Paint.Net som er gratis
 • Designe nettsteder med HTML 5 og MVC 6
 • Dynamiske nettsteder med MVC 6 og SQLite
Informasjonsteknologi 2
 • Planlegging og dokumentasjon (ebok)
 • HTML 5 Applikasjoner  og Multimedieutvikling
 • Bildebehandleren Adobe Photoshop CS6 eller Paint.Net

E-bøker

E-bøkene er helt like de tradisjonelle papirutgavene, men her vil linker være til hjelp.

E-bøker gir kjempestore fordeler for skolene:

 • Dersom elevene glemmer boken, kan de ta bruke e-bøkene slik at undervisningen kan gå som normalt.
 • De færreste skolene vil ikke kjøpe inn bøker som først og fremst er beregnet for Informasjonsteknologi 1 til elevene som går på Informasjonsteknologi 2, selv om boken trolig vil være høyst aktuell også der. Det gjelder først og fremst boken for webutvikling og bildebehandling, som er like sentralt på Informasjonsteknologi 2. Med e-bøkene kan en da likevel få tilgang til den ønskede boken.
 • Raske elever får enkelt tilgang til fordypningslitteratur
 • Ved nye versjoner koster det ikke noe å skifte ut bøkene, det årlige abbonnementet på kun kr 60,- dekker bruk av alle it-forlagets bøker
 • Bøkene kan også leses på nettbrett, noe statidg flere elever får. (Kanskje også på tide at skolene snart kjøper inn nettbrett til alle elevene. Nettbrett overgår papirbøker på alle måter).

Du kan lese mer om bøkene i menyvalgene Produkter/Bøker og Produkter/E-bøker.