Gratis uttesting

For at skal se hvordan bøkene fungerer, vil du kunne lese de første 20 sidene av boken uten å måtte foreta en bestilling. I en begrenset periode kan du nå lese hele bøkene.

IT-forlaget har tidligere sendt ut lærereksemplarer til de som ønsket det, noe vi nå har sluttet med siden alle bøkene nå kan leses i e-bok format. Heftene vi selger er identiske med e-bok utgavene, bortsett fra e-bøkene kan ha noen ekstra sider f.eks forklaring til løsningsforslag.  Er du lærer, så ta kontakt for å få full tilgang.

Bøkene kan enten leses her på IT-forlagets hjemmeside, eller du kan laste ned en bokleser til din egen Windows PC. Html utgaven her på IT-forlagts.no er tilgjengelig overalt, mens bokleserutgaven har bedre kvalitet og flere muligheter. Du kan teste ut begge. (Bokleseren har kun de 20 første sidene for uttesting, så bruk html utgaven.)