Gratis uttesting


For at skal se hvordan bøkene fungerer, vil du kunne få en test-bruker ved å kontakte IT-forlaget.