Valg av teknologi

Informasjonsteknologi har en læreplan som har vært noen år, men som faktisk er like aktuell i dag. Når den kom ble Flash, Silverlight og Java mye brukt, men nå er dette døde teknologier.Nå har HTML 5 applikasjoner kommet i stedet for de gamle teknologiene.  Nå vil applikasjonene du lager virker på alle plattformer, dvs både på PC, Iphone, Android osv.

For IT-1 faget tilbyr vi to typer bøker, bøker for webforms og bøker for nye MVC 6. For IT-2 faget bør en nok nå slutte med Silverlight (eller Flash), og heller gå over til JavaScript. Dersom du er vandt med Silverlight-bøkene til IT-forlaget, vil overgangen være veldig liten. En må nå programmere med JavaScript i stedet for C#, men du vil se at disse språkene er svært like, så det vil nok ikke være noe problem å gå over til det.

HTML5 bygger på gamle HTML 4, men har fått noen nye tagger og mye nytt i CSS. Dette suppleres med JavaScript til å lage animasjoner.

Vi behøver heldigvis ikke lære oss masse CSS. Google Web Designer er et program som fremdeles er i Beta (dvs det er ikke ferdig), men siste oppdateringer har gjort programmet veldig bra, og brukes til å lage animasjoner på lik linje som Blend gjør i Silverlight.

Læreplanen er som sagt fremdeles bra, men det kreves nå grunnleggende kjennskap til html. Siden elevene ikke behøver å ta IT-1 før IT-2 betyr det at de må få en liten innføring i det.

ASP.NET har også vært i utvikling. I de siste årene har såkalte WebForms vært en veldig mye brukt teknologi. Nå har flere gått over til nye MVC, og da MVC 6 er snart ferdig. Det er laget et nytt rammeverk som vil være ferdig i  løpet av 2016 som også vil kjøre på Mac og Linux maskiner. Ulempen med denne teknologien er at i alle fall foreløpig (og trolig aldri) vil det ikke være mulig å bruke design-visning, så alt av html og CSS må en skrive inn selv.

Ved å velge å lage HTML 5 applikasjoner i asp.net, får du veldig gode programmer til alle deler av pensum helt gratis. Det er nok noe ledelsen også setter pris på, og forenkler livet for elevene siden de da kan installere programvaren på flere datamaskiner.