IT-forlagets bøker

Alle bøkene til IT-forlaget følger samme struktur og oppbygning. Bøkene gir et pedagogisk kursopplegg, hvor du får bakgrunnsteori etterfulgt av praktiske eksempler og øvelser. Det er nettopp dette de aller fleste trenger. Programpakkene blir i dag levert med svært god dokumentasjon og manualer. Problemet blir å sette seg inn i programpakken på en fornuftig måte. Det er her bøkene fra IT-forlaget kommer til sin rett. Du lærer rett og slett å bruke programpakkene til "praktisk bruk".

Bøkene er skrevet som to serier, hvor du bør lese de grunnleggende bøker før videregående bøker. Følgende plan kan være lur:

NB! De nye HTML-5 bøkene har erstattet Silverlight bøkene som er brukt de siste årene.

Gruppe1: Verktøybøker:

For å lære seg en programpakke skikkelig, er det nødvendig med mange eksempler og øvelser. Når en skal lære seg et nytt program, er nok øvelser det aller viktigste, men problemet er at det ikke er sikkert at en klarer å løse disse øvelsene. Dette har IT-forlaget løst med at alle øvelsene blir forklart i boken, på lik linje som eksempler. I tillegg finnes løsningsforlag på en pakket "arbeidsfil" som du kan laste ned på menyvalget Download.. 

Gruppe2: Videregående bøker og programmering:

Disse bøkene er oppbygget på samme måte som verktøybøkene, bortsett fra at i disse bøkene får en kun løsningsforslag på øvelsene via "arbeidsfilen". Brukerne av disse bøkene, er så erfarne med IT at det ikke lengre vil være nødvendig med så detaljerte løsningsforslag på øvelsene.

Om bøkene

Bøkene er i A5 hefteformat, noe som gjør bøkene lette å bære med seg. Programvare blir fort oppdatert, og dermed bøkene fort avlegse. Den lave prisen gjør at det er lettere å ta seg råd til å ha den nyeste og beste programvaren. Til noen av bøkene er det fordypning eller forklaring til løsningsforslagene i e-bok utgavene.

Få en oversikt over våre bøker og se de første 20 sidene i boken ved å klikke her. Les også en felles innledning til bøkene her.

IT- forlagets papirbøker for salg:

BoknavnUtgivelsesårPrisGruppe:
HTML 5 applikasjoner og multimedieutvikling20161702
Designe Core MVC nettsteder med Visual Studio 201720171451
Dynamiske nettsteder med Core MVC og SQLite20171451
Bildebehandling med Photoshop CC 201720171251
Designe HTML 5 nettsteder med PHP20181451
Dynamiske nettsteder med PHP og SQLite20181451

Frakt på kr. 35,- tilkommer uansatt hvor mange bøker du kjøper.

Gruppe 1 angir begynnerbok, mens gruppe 2 angir en fortsettelse på en gruppe 1 bok.